Similar to Kapiolani

Diamond HeadWaikikiKakaako
REAL ESTATE PRO'S TOP 100